Ένα άλλο πείραμα OfficeSupplyGeek: Αφαίρεση της φυσαλίδας αέρα από ένα στυλό

Είχατε ποτέ ένα στυλό που δεν μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε επειδή μια φυσαλίδα αέρα εμπόδιζε το μελάνι; Το πάντα περίεργο OfficeSupplyGeek δοκίμασε με επιτυχία μια μοναδική, αλλά εξαντλητική μέθοδο για την αφαίρεση της φούσκας.

Είχατε ποτέ ένα στυλό που δεν μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε επειδή μια φυσαλίδα αέρα εμπόδιζε το μελάνι; Το πάντα περίεργο OfficeSupplyGeek δοκίμασε με επιτυχία μια μοναδική, αλλά εξαντλητική μέθοδο για αφαιρώντας τη φούσκα . Παρεμπιπτόντως, αν δεν διαβάζετε το @OSG, θα πρέπει. Οι κριτικές του με στυλό είναι διασκεδαστικές γιατί είναι πάντα ένα μέρος κριτική, ένα μέρος πείραμα επιστήμης κουζίνας.